Priser og betingelser

Priser pr. 1.8.2021:

Mandag-torsdag på dagtid (8-16) : 1000,-

Mandag-torsdag på kveldstid (16-24) : 1000,-

Fredag (kun hele dagen) : 3000,- ( høysesong 4000,-)

Lørdag (kun hele dagen) : 3000,- ( høysesong 5000,-)

Søndag (kun hele dagen) :3000,- ( høysesong 4000,-)

Hele helgen (fredag -søndag ) : 7 000,-

Høysesong er april, mai,juni, august, september og desember

Ta kontakt med oss for langtidsleie, eller andre leieforespørsler, vi kan skreddersy etter deres behov

Generelle betingelser for leie av Ljabruveien 87:


Bestilling

Bestillinger på arrangementer sendes på epost til: jordetida@gmail.com

Bekreftelsen må inneholde dato, antall, ankomst, avreise og fakturaadresse.

Priser

Alle priser oppgitt inkl 25 % mva. så fremt ikke annet er spesifisert.

Administrasjonskostnader på kr 65,- vil komme i tillegg på faktura.

Betalingsbetingelser

Vi utsteder faktura på epost til adresse oppgitt av kunden ved inngåelse av leieavtale. Faktura har 10 dagers betalingsfrist og fakturaen må være betalt for at vi skal holde av datoen for dere.

Ved for sen betaling har vi krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.

Avbestilling

30 % av leiebeløpet tilbakebetales ved avbestilling mer enn 60 dager før selskapet, og 10 % av leiebeløpet frem til 14 dager før selskapet, deretter ingen tilbakebetaling.

Renhold

Renhold av lokalet er obligatorisk og faktuereres sammen med leien(kr. 1200,-).

Ekstra renhold som viser seg nødvendig etter bruk faktureres med de faktiske kostnader. Renhold er obligatorisk ved leie av Ljabruveien 87.

Røyking

Lokalet er røykfritt og røyking er ikke tillatt innendørs.

Medbrakte varer

Det er tillatt å medbringe mat eller drikkevarer for konsum på Ljabruveien 87.

Den enkelte leietaker er ansvarlig for skjenkebevilling for alkoholservering.

Mat fra Kreativ Catering

Som leietaker i Ljabruveien 87 får du 10% avslag på Kreativ Catering sine tapas og middagsmenyer som du finner på www.kreativcatering.no

Uforutsette hendelser

Hendelser utenfor Ljabruveien 87s kontroll (eks. streik, lockout, brann og lignende) gir Ljabruveien 87 rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

Skader

Leietaker av Ljabruveien 87s fasiliteter står økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som påføres inventar og/eller bygning under oppholdet i Ljabruveien 87.

Ljabruveien 87 - 1266 Oslo - www.ljabruveien87.no - jordetida@gmail.com