Bilder

Fasade Kreativ Catering selskapslokale

Kjøkken 1. etg

Spisegruppe 2. etg

Spisesal 1. etg

Spisesal 1. etg

Ljabruveien 87 - 1266 Oslo - www.kreativcatering.no - lokale@kreativcatering.no - 22 61 47 00