Velkommen til Kreativ Caterings selskapslokale i Ljabruveien 87!

Ljabruveien 87 - 1266 Oslo - www.kreativcatering.no - lokale@kreativcatering.no - 22 61 47 00